Oralna hirurgija

Vrtlarska 7b

11 080, Zemun

+381 69 2717 777

Radimo po pozivu 24/7

Pon - Pet: 9:00 - 17:30

Vikendom: 9:00 - 17:00

ORALNA HIRURGIJA

ORALNA HIRURGIJA

Šta je oralna hirurgija?

Oralna hirurgija je grana stomatologije, koja kod ljudi uglavnom izaziva strah i nelagodu. Ustvari, uz odgovarajuću anesteziju i uputstva, kojih se pacijent treba pridržavati nakon intervencije, nelagodnost može biti svedena na minimum.

Takođe, uz pomoć oralne hirurgije mogu da se otklone razni problemi pacijenata koje uzrokuje zub, a može biti i poslednja nada da se taj zub sačuva.

Kada se iscrpe sve mogucnosti nehiruškog lečenja pribegava se hiruškim intervencijama. Ciste na vrhovima korena, gnojne kese, prelomi korena zuba, rast umnjaka i njihova impakcija i uznapredovala parodontopatija  najčesce su hiruške intervencije.

Hirurško vađenje zuba

Umnjaci su poslednji zubi koji niču, obično između 16. i 20. godine. Vilice su već formirane i često za nicanje umnjaka nema dovoljno mesta. Nicanje može biti jako bolno i praćeno stalnim upalama procepnog tkiva, kao i pritiskom koji mogu dovesti do pomeranja ostalih zuba. U tim slučajevima se radi hirurško vađenje umnjaka. Dobrom dijagnostikom i terapijom hirurška intervencija može proći jako dobro i sa manje bola.

Apikotomija

Apikotomija, odnosno resekcija vrha korena obavlja se kako bi se spasio zub i ne bi morao da se izvadi. Ciste, periapikalne promene, kao i gnojne kese na vrhu korena stalni su izvor infekcija i mogu ugroziti Vaše zdravlje u vidu fokalnih žarišta koja se mogu manifestovati na razne načine kao povišena sedimentacija, bolovi u zglobovima, čak i opadanje kose na pečate. 

Radno vreme:

Ponedeljak-petak: 9:00 – 19:00

Vikendom:  9:00 – 17:00

Kontakt:

Email: ordinacija@neosmile.rs

Telefon: +381 69 2717 777

Adresa: Vrtlarska 7b, 11 080, Zemun

Radno vreme:

Ponedeljak-petak: 9:00 – 19:00

Vikendom: 9:00 – 17:00

Kontakt:

Email: ordinacija@neosmile.rs

Telefon: +381 69 2717 777

Adresa: Vrtlarska 7b, 11 080, Zemun

Copyright © NeoSmile